DEFA – přesný nástroj pro srážení hran

Nastavitelné dopředné i zpětné srážení přerušovaných hran otvorů v jedné pracovní operaci.

Umožňuje dopředné i zpětné srážení přerušovaných hran otvorů v jedné pracovní operaci. Nástroj DEFA odhrotuje a sráží hrany otvorů v přesném úhlu bez nutnosti otáčení nástroje nebo zastavování vřetena. Řezná síla se nastavuje na nástroji. DEFA se vyznačuje zejména obráběním hran otvorů bez tvorby sekundární ostřiny.

Výhody a speciální vlastnosti

  • Oboustranné nebo pouze zpětné srážení přerušovaných hran otvorů v jednom pracovním kroku
  • Nástroj se dvěma břity pro přesný úhel srážení a kvalitní povrch sražené hrany 
  • Tloušťka sražení je plynule nastavitelná přímo na nástroji, podle rozměrů otvoru od 0,1 do 2,0 mm
  • Vyměnitelné nože ze slinutého karbidu s povlakem v závislosti na materiálu
  • Při průniku nedochází k poškození povrchu otvoru nebo závitu

Pracovní postup

Ke sražení hrany dochází ze stejné strany jako při předcházejícím vrtání. Dva nože DEFA lze radiálně zapustit do nožového pouzdra. V nožovém pouzdru jsou udržovány pohyblivé a odpružené pomocí ovládacího systému. Nože DEFA jsou zároveň pevně vzájemně spojeny ovládacím systémem. Nože DEFA nejprve kompletně odstraní ostřinu. Poté se při kontaktu s povrchem obrobku automaticky a synchronně zatáhnou zpět do nožového pouzdra, zatímco dojde ke sražení hrany. Po zajetí nožů projede nástroj DEFA s otáčejícím se vřetenem skrz otvor. Ovládací systém snižuje sílu nože na minimum. Poškození povrchu otvoru nebo závitu je proto vyloučeno. Po výstupu z otvoru najedou nože do výchozí polohy a vzájemně se zajistí. Ve zpětném pracovním posuvu nyní bude odhrotována a sražena zadní hrana otvoru.

Popis nástroje

  1. Ovládací systém
  2. Stopka
  3. Těleso nože
  4. Kyvná kulisa
  5. Nůž

Sortiment

Sortiment DEFA se skládá ze 4 nástrojových sérií. V rámci těchto sérií existují různé kategorie průměrů, které pokrývají malý rozsah průměrů otvorů. Podrobnosti k sortimentu naleznete v katalogu.

NástrojOtvorTloušťka sražení
DEFA 4 – 6 Ø4.0 – Ø6.6 mm 0.1 – 0.6 mm
DEFA 6 – 10 Ø6.0 – Ø10.1 mm 0.1 – 0.85 mm
DEFA 9 – 24 Ø9.0 – Ø23.9 mm 0.1 – 2.0 mm

DEFA Produktová dokumentace

60 Years Heule