Odhrotování hlavních otvorů, do kterých ústí několik příčných otvorů

S programem X-BORES otevírá společnost HEULE nové možnosti v oblastech použití, jež byly dlouho nedosažitelné. Systém SNAP-X pronikne hlavním otvorem a odhrotuje přitom ústící příčné otvory s ostrou hranou. Tým pro výzkum a vývoj v úzké spolupráci se zákazníkem testuje proveditelnost a vyvíjí nástroj přizpůsobený konkrétní aplikaci.

Výchozí situace

Výzva

 • Průnikové otvory
 • Křížící se otvory v různých průměrech až téměř do poměru 1 : 1
 • Několik příčných otvorů ústí do jednoho hlavního otvoru v různých úhlech a průměrech

Možné řešení

Průnikový nástroj

Průnikový nástroj (SNAP-X) se používá pro odhrotování příčných otvorů s ostrou hranou. Zajíždí hlavním otvorem a odstraňuje ostřiny z příčných otvorů.

V jedné pracovní operaci je opracováno několik příčných otvorů na patě otřepu.

Co dál?

Máte problém s odhrotováním, který byste s námi chtěli vyřešit?

Dobré řešení začíná jasným popisem aplikace. Vaše potřeby a očekávání ohledně nástroje definujte co nejpřesněji. Důležité jsou skutečně všechny informace:

 • Popis aktuálního procesu odhrotování

 • Podrobnosti o otvorech – podrobnosti o aplikaci

 • opis prostředí: stroj, upnutí, přípravek, prostorové podmínky

 • Počet odhrotovaných otvorů

 • Doby cyklů? Stávající řešení? Stávající doba (skutečná/požadovaná)?

 • Jakou funkci má plnit odhrotovací pracoviště?

 • Popis požadovaného výsledku odhrotování / definice cíle

 • Na co je při novém procesu odhrotování bezpodmínečně třeba dát pozor?

X-BORES Dokumentace

60 Years Heule