Gratowanie otworów głównych, do których prowadzi kilka otworów poprzecznych

Dzięki X-BORES HEULE rozwijany jest niezbadany obszar techniczny, który do tej pory był poza zasięgiem. Narzędzie systemowe SNAP-X przenika przez główny otwór i gratuje wchodzące otwory poprzeczne, pozostawiając ostre krawędzie. W ścisłej współpracy z klientem nasz zespół badawczo-rozwojowy bada wykonalność i opracowuje narzędzie dostosowane do konkretnego zastosowania.

Sytuacja w zakresie zastosowania

Wyzwanie

 • Otwór główny jest otworem centralnym, do którego prowadzi kilka otworów poprzecznych.
 • Otwory poprzeczne mają zwykle różne średnice, aż do stosunku 1:1.
 • Kilka otworów poprzecznych łączy się z otworem głównym pod różnymi kątami i z różnymi średnicami.

Podejście do sytuacji

Narzędzie do otworu głównego

Narzędzie do otworu głównego (SNAP-X) służy do gratowania otworów poprzecznych, pozostawiając ostre krawędzie. Przenika przez otwór główny i usuwa zadziory w otworach poprzecznych. 

W jednym przejściu wykonywana jest obróbka kilku otworów poprzecznych bezpośrednio przy podstawie zadzioru. 

Co dalej?

Have you got an unsolved deburring issue you would like to resolve with us?

 • Czy masz nierozwiązany problem, który chcesz z nami podjąć i omówić?
 • Każde realne rozwiązanie zaczyna się od czytelnego opisu zastosowania. Zdefiniuj swoje wymagania i oczekiwania w sposób kompleksowy i szczegółowy. Prosimy o skupienie się na następujących ważnych aspektach:
 • Opisz obecny proces gratowania
 • Podaj szczegóły dotyczące otworu i jego zastosowania
 • Opisz środowisko pracy: Maszyna, mocowanie, osprzęt, warunki przestrzenne, krawędzie kolidujące
 • Liczba otworów do gratowania
 • Czas cyklu? Obecne rozwiązanie? Aktualny czas (aktualny/docelowy)?
 • Czy istnieją wymagania przypisane do gratowanej powierzchni?
 • Opisz jakiego wyniku końcowego pożądasz / opis celu
 • Czego należy bezwzględnie przestrzegać podczas projektowania nowego procesu gratowania?

Dokumentacja

60 Years Heule