Pracownicy i zespół

110 głów wypełnionych wiedzą i pomysłami

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw nazywa siebie zespołem lub „rodziną”. HEULE Werkzeug AG realizuje tę filozofię w całym przedsiębiorstwie - z korzyścią dla klienta. Kiedy 110 głów łączy swą wiedzę i doświadczenie, dobre rozwiązanie nigdy nie leży daleko. To właśnie czyni nas wyjątkowymi.

Tajemnica wysokiej innowacyjności firmy ma drugi silny fundament: kulturę rodzinną. W atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania intensywna wymiana pomysłów i poglądów odbywa się w sposób ciągły na różnych szczeblach hierarchii i w różnych dyscyplinach technicznych. To jest dokładnie to, czego potrzebujemy do promowania innowacji i rozwiązywania problemów.

HEULE Werkzeug AG ma własny dział rozwoju i może polegać na doświadczonych projektantach i najnowocześniejszym sprzęcie, zarezerwowanym do rygorystycznego badania opracowanych rozwiązań i dalszego rozwoju.
Nie trzeba dodawać, że we wszystkich tych wysiłkach bogactwo doświadczenia i dogłębna wiedza właściciela firmy są dostępne dla każdego, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Rodzina HEULE

Heinrich HEULE założył swoją firmę w 1961 r. jako przedsiębiorstwo produkujące na zlecenie. Nie trwało długo, zanim pierwszy raz osiągnął granicę możliwości przy realizacji jednego z pierwszych zamówień: Został poproszony o wykonanie fazowania wnętrza elementu widelca przy niskich kosztach, w krótkim czasie i w dużej serii produkcyjnej. W tamtym czasie nie istniało do tego odpowiednie narzędzie. Zaprojektował więc własne narzędzie i stwierdził, że odkrył lukę rynkową. Położyło to podwaliny pod kwitnący biznes.

Kiedy jego syn Ulf dołączył do firmy, oznaczało to początek ekspansji organizacji sprzedaży i globalizacji działalności eksportowej. Dziś na czele firmy stoi Ulf HEULE, który doskonale zna swoich klientów i ich potrzeby. Został starannie przygotowany do pełnienia tej trudnej funkcji po odbyciu praktyk zawodowych jako narzędziowiec i kontynuował swoją edukację z tytułem inżyniera z uniwersytetu nauk stosowanych i administracji biznesu.

Częścią firmy jest również Rita Heule-Hangartner, żona Ulfa Heule'a. Pracuje w dziedzinie finansów i odpowiada również za szkolenia pracowników.

Szkolenie kolejnego pokolenia personelu

Częścią naszego zrównoważonego sposobu myślenia jest szkolenie naszego młodszego personelu. Z 12 praktykantami w różnych zawodach (mechanik, inżynier mechanik, pracownik biurowy), zaangażowanie HEULE w kształcenie zawodowe młodego pokolenia wykracza ponad przeciętność.

To zaangażowanie się opłaca. Wielu z obecnych pracowników ukończyło praktyki zawodowe w ramach programu HEULE.

60 Years Heule