HEULE X-BORES

Gratowanie otworów poprzecznych

Poprzez X-BORES HEULE podejmuje wyzwanie dostarczenia rozwiązań automatycznego gratowania otworów poprzecznych. Istniejące technologie wkrótce wyczerpią swoje możliwości. Gratowanie za pomocą zdefiniowanej krawędzi skrawającej w procesie obróbki mechanicznej przynosi istotne korzyści.

Alternatywne metody, które są obecnie powszechnie stosowane, to gratowanie chemiczne i/lub mechaniczne. Procedury te wymagają rozbudowanych operacji pomocniczych poza centrum obróbkowym. Dzięki zastosowaniu technologii X-BORES element będzie obrabiany i wykańczany w jednym ustawieniu, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Nowoczesne elementy mają coraz bardziej złożone kształty i są wykonywane z nowych materiałów lub ich kombinacji. Ponadto stale rosną wymagania dotyczące jakości gratowania, zdolności produkcyjnych i wydajności, które muszą być spełnione.

HEULE, mając doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów, oferuje rozwiązania zoptymalizowane dla klienta w oparciu o cztery różne systemy narzędziowe:

60 Years Heule