Rozwiązania dla przemysłu energii odnawialnej

Wśród naszych klientów znajdują się różni producenci z branży energii odnawialnej. Przekonująca jest nie tylko elastyczność i zdolność HEULE do innowacji, ale także nasze osobiste i nieskomplikowane podejście do nowego lub dalszego rozwoju w istniejącej ofercie personalizowanych produktów.

Różne możliwości zastosowań

Geometria elementu obrabianego, materiał, mocowanie, koncepcja maszyny - wymagania stawiane narzędziom skrawającym są złożone. Każde zastosowanie jest inne.

Klient - specyficzne rozwiązania z zastosowaniem narzędzi specjalnych

Klient - specyficzne rozwiązania z zastosowaniem narzędzi specjalnych

Wszystkie rozwiązania proponowane przez HEULE Wekzeug AG są odpowiedzią na wysokie wymagania klienta i projektowane tak, aby zapewnić maksimum wydajności . Oferujemy narzędzia do fazowania/gratowania oraz rozwiązania dla poniższych aplikacji :

60 Years Heule