Rozwiązania dla przemysłu dostawczego

Do naszych klientów należy wielu podwykonawców różnych dziedzin przemysłu. Współpraca oparta na partnerstwie oraz przyjazna, pełna zaufania atmosfera są bardzo cenione, tak samo jak elastyczność w zakresie opracowywania narzędzi niestandardowych.

Różne możliwości zastosowań

Geometria elementu obrabianego, materiał, mocowanie, koncepcja maszyny - wymagania stawiane narzędziom skrawającym są złożone. Każde zastosowanie jest inne.

Klient - specyficzne rozwiązania z zastosowaniem narzędzi specjalnych

Klient - specyficzne rozwiązania z zastosowaniem narzędzi specjalnych

Wszystkie rozwiązania proponowane przez HEULE Wekzeug AG są odpowiedzią na wysokie wymagania klienta i projektowane tak, aby zapewnić maksimum wydajności . Oferujemy narzędzia do fazowania/gratowania oraz rozwiązania dla poniższych aplikacji :

60 Years Heule