Speciální nástroje HEULE pro obrábění hliníkových disků – snížení procesních nákladů

Hliníkové disky / otvor pro ventilek

Doba cyklu – rozhodující faktor

Společnost HEULE již přes 30 let úspěšně zkracuje doby cyklů v automobilovém průmyslu. Všichni výrobci automobilů dnes vyžadují jednoduché a spolehlivé nástrojové systémy. Pojmy jako „time saving activities“, „labor costs saving“ a „CIP continuous improvement process“ jsou v automobilovém průmyslu všudypřítomné.

Zákaznické aplikace

K výrobě otvorů a zahloubení v hliníkových discích jsou dnes zapotřebí čtyři různé nástroje. Plán operací navíc vyžaduje otáčení obrobku. Náročnost údržby a příslušná doba prostoje pro seřízení opravených nástrojů jsou značné. Vysoké náklady na stávající nástroje a chybějící záruka spolehlivosti byly dostatečným důvodem k zamyšlení nad novým postupem výroby.

Návrh řešení od firmy HEULE Werkzeug AG

Řešení od firmy HEULE počítá se sjednocením všech čtyř stávajících nástrojů do jediného. HEULE za tímto účelem spojí dva stávající nástrojové systémy a ideálním způsobem zkombinuje přednosti nástrojů. Nový nástroj již nebude vyžadovat náročné otáčení obrobku.

Výhody řešení

Zákazník je velmi spokojený s výsledkem a s dosaženou úsporou času. U obdobných aplikací s více operacemi v jednom nástroji je důležitá nutnost přizpůsobení posuvu a otáček pro zahlubování a srážení hran. Pro vypláchnutí třísek je nutně zapotřebí vnitřní chlazení. HEULE volí co nejstabilnější provedení nástroje, aby nemohly vznikat žádné vibrace. Disponibilní prostorové podmínky přitom tvoří rámec pro stanovení rozměrů speciálního kombinovaného nástroje.

Speciální nástroje HEULE jsou známé svou jednoduchostí a spolehlivostí. Všechny nástroje jsou navíc důsledně vyvinuty tak, aby nebylo nutné otáčet obrobek. Nástroj opracovává přední i zadní stranu obrobku. Nože navrženého nástroje řežou až ve chvíli, kdy dojde ke kontaktu s obrobkem. Rovněž oprava nástroje a výměna nože jsou snadné a lze je realizovat bez dodatečného seřizování. Tyto typické vlastnosti nástrojů HEULE zaručují mimořádně krátké doby prostojů strojů.

Obrobek

Hliníkové disky / otvor pro ventilek (dopředné i zpětné obrábění hliníkového disku)

Kombinovaný nástroj pro otvory a zahloubení

Základní těleso nástroje: speciální provedení SNAP5 VEX-P

Nůž: SNAP5 Ø11.6 DLC / GH-Q-M-15547, pouze zpětné řezání

Vyměnitelná břitová destička: destička 30° z povlakovaného slinutého karbidu

Parametry řezání

vrtání VEX-S srážení hran SNAP
Otáčky: S = 2‘750 ot./min.  Otáčky: S = 2‘750 ot./min. 
Posuv: F = 550mm/min.  Posuv: F = 450mm/min.
60 Years Heule