zpět ke srážení hran

DEFA

Obousměrné srážení hran přerušovaných otvorů v jednom pracovním kroku – i při masivním vzniku ostřin

 • Obrábění náročných materiálů s masivním vznikem otřepů bez tvorby sekundární ostřiny
 • Přesné srážení s kvalitním povrchem sražené hrany
 • Plynule nastavitelná tloušťka sražené hrany, v závislosti na rozměrech otvoru od 0,1 do 2,0 mm
 • Standardní sortiment pro Ø otvoru 4,0–23,9 mm
DEFA | Dokumentace
pdf ・ 1,9 MB
Tool Selector
defa-faswerkzeug-sortiment

Sortiment

Sortiment DEFA se skládá ze tří nástrojových sérií. V rámci těchto sérií existují různé kategorie průměrů, které pokrývají definovaný rozsah průměrů otvorů. Tloušťka sražené hrany samotná je plynule a variabilně nastavitelná přímo na nástroji – v závislosti na rozměrech otvoru od 0,1 do max 2,0 mm.

OtvorTloušťka sražené hranyNástrojová série
Ø 4,0–6,6 mm0,1–0,6 mmDEFA 4–6
Ø 6,0–10,1 mm0,1–0,85 mmDEFA 6–10
Ø 9,0–23,9 mm0,1–2,0 mmDEFA 9–24

Pokud pro vaši výchozí situaci nelze použít nástrojové řešení ze standardní nabídky, na řadu přicházejí naši vývojoví pracovníci. Vznikne tak řešení přizpůsobené vaší aplikaci. 

Konstrukce

Nástroj pro srážení hran DEFA se vyznačuje dvěma vyměnitelnými noži ze slinutého karbidu se speciální geometrií břitů. Oba pohyblivé srážecí nože jsou drženy ovládací kyvnou kulisou, která je pod tlakem pružiny. Tento tlak a výslednou sílu nože lze nastavit podle obráběného materiálu.

 

Oba srážecí nože jsou pevně vzájemně spojené, což umožňuje obrábět také otvory s podélnými drážkami nebo příčnými otvory. Otáčením nastavovacího šroubu lze plynule a synchronně nastavit průměr srážení.

fasen-defa-werkzeug
fasen-wekrzeug-defa-schnitt
fasen-wekrzeug-defa-schnitt
Konstrukce nástroje
 1. Nůž
 2. Pouzdro nože
 3. Kyvná kulisa
 4. Pružina
 5. Upevňovací šroub
 6. Upínací kus
 7. Tělo nástroje
 8. Upínací šroub
 9. Výstředník
 10. Nastavovací šroub
 11. Upínací šroub
 12. Stopka

 

Arbeitsweise Faswerkzeug DEFA

Pracovní postup

Nástroj DEFA odhrotuje obě hrany otvorů a vytvoří sraženou hranu s přesným průměrem bez nutnosti otáčení obrobku nebo zastavování vřetena. Ke sražení hrany dochází ze stejné strany jako při předcházejícím vrtání. Nože nejprve odstraní ostřinu z otvoru. Jakmile se nože dotknou povrchu obrobku, šikmá, neřezající ovládací plocha nožů kontroluje řezání sražené hrany a zajíždění nože do tělesa nástroje.

 

Nástroj pro srážení hran následně projede otvorem s otáčejícím se vřetenem. Díky zaoblené ploše na noži nástroj DEFA klouže skrz otvor, aniž by jej poškodil. Při výstupu z otvoru zaskočí nože zpět do výchozí polohy. Ve zpětném pracovním posuvu nyní bude odhrotována a sražena zadní hrana otvoru.

Ke stažení

Navštivte naši sekci ke stažení, kde naleznete podrobné informace, videa nebo návody k obsluze. 

Příklady aplikací
Nástroj pro srážení hran v praxi
defa-produkt-icon
Webseite_Vorschau_Anwendungen_nur Bild10
defa-faswerkzeug
1 / 2
Konstrukční součást pro letadla | Zkrácení času výroby díky nahrazení ručního procesu odhrotování.
defa-produkt-icon
Webseite_Vorschau_Anwendungen_nur Bild23
defa-faswerkzeug
1 / 2
Čep nápravy | Lepší hospodárnost díky řešení pro srážení hran HEULE.
Kontakt
Máte zájem o osobní poradenství?

Ochotně vám poradíme

Díky naší celosvětové prodejní síti s několika pobočkami a přibližně 50 prodejními partnery ve 35 zemích jsme vám rychle a kompetentně k dispozici.

Najít kontaktního partnera
heule-beratung