Odhrotování šikmých, rovných a nerovných hran otvorů

S programem X-BORES otevírá společnost HEULE nové možnosti v oblastech použití, jež byly dlouho nedosažitelné. Systém COFA, který se ve své oblasti použití osvědčuje již desítky let, lze jako speciální provedení využít i pro úkoly s komplexnějšími požadavky. Tým pro výzkum a vývoj v úzké spolupráci se zákazníkem testuje proveditelnost a vyvíjí nástroj přizpůsobený konkrétním přáním zákazníka.

Výzva

 • Šikmé plochy
 • Nerovné a rovné plochy
 • Křížící se otvory podmíněné z hlediska úhlu vnikání

Možné řešení

Univerzální mistr efektivity

COFA rádiusově odstraní otřepy z rovných i nerovných hran otvorů, bez nutnosti otáčet obrobek nebo zastavovat vřeteno. Hodí se proto rovněž jako odhrotovací nástroj pro příčné otvory.

Co dál?

Máte problém s odhrotováním, který byste s námi chtěli vyřešit?

Dobré řešení začíná jasným popisem aplikace. Vaše potřeby a očekávání ohledně nástroje definujte co nejpřesněji. Důležité jsou skutečně všechny informace:

 • Popis aktuálního procesu odhrotování
 • Podrobnosti o otvorech – podrobnosti o aplikaci
 • Popis prostředí: stroj, upnutí, přípravek, prostorové podmínky
 • Počet odhrotovaných otvorů
 • Doby cyklů? Stávající řešení? Stávající doba (skutečná/požadovaná)?
 • Jakou funkci má plnit odhrotovací pracoviště?
 • Popis požadovaného výsledku odhrotování / definice cíle
 • Na co je při novém procesu odhrotování bezpodmínečně třeba dát pozor?

Dokumentace