Proč Heule?

Snížíme vaše náklady na kus zpětným začištěním otvorů během jedné pracovní operace.

Naše hodnoty

 • Neustálé inovace zaměřené na začištění výstupní strany vrtaných otvorů

 • Spolehlivá kvalita

 • Rodinná firemní kultura

 • Řádné finanční hospodaření

 • Uvědomělá ochrana životního prostředí

Nástroje HEULE zřídkakdy vznikají na rýsovacích prknech v uzavřené kanceláři vývojáře, ale typicky ve výrobní hale na stroji během diskuse s odborníky. Zákazník popíše nový úkol nebo problém v oblasti obrábění. Odborník z firmy HEULE Werkzeug AG jej pozorně vyslechne, využijte rozsáhlé know-how celosvětového lídra na trhu a předloží návrhy možných řešení.

V této úzké a posléze většinou dlouholeté spolupráci je stávající typ nástroje dále vyvíjen a přizpůsobován speciálním potřebám zákazníka, anebo je vyvinut nový nástroj, který optimálně pokryje jeho specifické požadavky. Nezáleží na tom, jaká cesta povede k řešení: cílem odborníků ve firmě HEULE je vždy zajistit maximální kvalitu a optimalizovat produktivitu zákazníka.

Vysoká spolehlivost je výsledkem omezení se na to nejdůležitější a optimalizace detailů. Proto neustále pokračujeme v dalším vývoji našich nástrojových systémů. V každém produktu HEULE se tak ukrývají veškeré naše drahocenné zkušenosti z použití v nejrůznějších průmyslových oblastech zákazníka. To je jedinečné.

Dodáváme neustálou inovaci

 • Díky naší neutuchající vášni pro objevování řešení efektivního obousměrného začišťování otvorů během jedné pracovní operace nacházíme také nekonvenční nové cesty.
 • Zaměřujeme se a specializujeme na jasně definovanou oblast použití a investujeme do nejmodernější výrobní technologie.

 • Krátké rozhodovací procesy a plochá hierarchie se 70 hlavami plnými know-how a nápadů jsou dobrou živnou půdou pro inovace.

 • Vlastní oddělení vývoje s 5 zaměstnanci a nejmodernějšími testovacími systémy zajišťuje flexibilní a rychlou realizaci.

Spolehlivá kvalita

 • Osvědčené a spolehlivé nástroje přesvědčují svou bezporuchovou funkcí a vysokou spolehlivostí.

 • Kvalifikovaní, angažovaní dlouholetí zaměstnanci

 • Trvalé vědomí toho, že kvalita je základem každého dlouhodobého úspěchu.

 • Soustředění výroby na jediném stanovišti.

 • Systém řízení kvality podle ISO-9001 ve všech 5 pobočkách.

Rodinná firemní kultura

 • Vzájemné chování je určováno oboustranným respektem a důvěrou.

 • Plochá hierarchie a bezproblémová komunikace vytvářejí prostor pro jednání.

 • Přátelské vystupování se odráží rovněž v dlouholetých partnerských vztazích s našimi zákazníky.

Řádné finanční hospodaření

 • Při financování platí zásada, že „peníze se musí nejprve vydělat a až potom se mohou utratit.“

 • Finanční nezávislost rozšiřuje prostor pro jednání a poskytuje volnost i v případě volby neobvyklých cest.

 • Zaměření na dlouhodobý úspěch chápeme jako součást řádného finančního hospodaření.

Uvědomělá ochrana životního prostředí

 • Jsme přesvědčeni, že naši i vaši budoucnost zajistí pouze trvale udržitelný způsob myšlení a šetrné zacházení s našimi přírodními zdroji.

 • Díky konstrukci MINERGIE a pokrokové technologii vytápíme a klimatizujeme naši budovu s nulovými emisemi CO2.

60 Years Heule