Technologie

Kořeny technologie HEULE.

Původním zaměřením firmy HEULE Werkzeug AG byla smluvní výroba. Kvůli nákladovému tlaku, respektive předepsaným, striktně kalkulovaným cenám, byla firma nucena se neustále zamýšlet nad možnostmi racionalizace.

Z takových úvah ohledně výroby Y-kusu vznikl první vlastní produkt: odhrotovací nástroj GH-S. 28. října 1976 odevzdal Heinrich Heule podklady u německého patentního úřadu. Patent byl nakonec udělen 3. ledna 1980 pod číslem 26 49 208. První krok k výrobě vlastních produktů byl učiněn (vlevo: výňatek z firemního slavnostního dopisu k 25. výročí v roce 1986).

Hledání řešení pro racionálnější a spolehlivější opracování otvorů se stalo hlavní činností firmy HEULE Werkzeug AG. Důkazem inovační síly firmy je velký počet patentů, které jí byly doteď schváleny.

Translation of Extract of the 25-Years-Anniversary-Publication of 1986

Technical pioneering achievements:
GH-Special Tools

Countersinking tools are technically common and nothing special at all. Their application field was always as much uncontested as restricted. Heinrich Heule's special developments have brought a new variety into such tools and expanded their use significantly. The progress in comparison to the applied technology up to now is enormous particularly in terms of efficiency and precision. One has to speak of actual pioneering achievements made by Heinrich Heule, also and in particular related to the world market.

GH-S: This countersinking tool, the very Heule product, is produced in large quantities. It enables the front and back chamfering of bores of different diameter in one single operation. The patented control system allows a steplessly adapted blade pressure for different bore diameters.

The first patent for download

60 Years Heule