Firma HEULE Werkzeug AG určuje od roku 1961 měřítka ve vývoji a výrobě nástrojů pro obousměrné obrábění otvorů v jedné pracovní operaci.

Dříve nevěřícný údiv, dnes celosvětové uznání

Ulf, Heinrich and Rik Heule

Testováno a používáno těmito výrobci

Naše nástroje zkrátí vaše procesní doby

Odhrotování

Dopředné i zpětné odhrotování rovných i nerovných hran otvorů v jedné pracovní operaci.

Zahlubování

Automatické obousměrné nebo pouze zpětné rovinné a tvarové zahlubování bez otáčení obrobku.

Srážení hran

Ekonomické dopředné i zpětné srážení hran otvorů v jednom pracovním kroku. Bez otáčení obrobku nebo zastavování vřetena.

Kombinované vrtání

Kompletní otvor v jedné pracovní operaci, včetně sražené hrany na obou stranách otvoru, bez otáčení obrobku a bez výměny nástroje.

Individuální řešení se speciálními nástroji

Individuální řešení se speciálními nástroji

Všechny inovace HEULE Werkzeug AG jsou zacíleny na hledání řešení a ekonomické výhody pro zákazníka. Nabízíme obráběcí nástroje a řešení pro následující oblasti použití:

60 Years Heule