INDUSTRIE Lyon

INDUSTRIE est consacré aux équipements, produits, consommables et services nécessaires dans une usine de production industrielle. C'est l'occasion annuelle d'attirer l'attentio

Firma HEULE Werkzeug AG určuje od roku 1961 měřítka ve vývoji a výrobě nástrojů pro obousměrné obrábění otvorů v jedné pracovní operaci.

Dříve nevěřícný údiv, dnes celosvětové uznání

Ulf, Heinrich and Rik Heule

Testováno a používáno těmito výrobci

Naše nástroje zkrátí vaše procesní doby

Odhrotování

Dopředné i zpětné odhrotování rovných i nerovných hran otvorů v jedné pracovní operaci.

Zahlubování

Automatické obousměrné nebo pouze zpětné rovinné a tvarové zahlubování bez otáčení obrobku.

Srážení hran

Ekonomické dopředné i zpětné srážení hran otvorů v jednom pracovním kroku. Bez otáčení obrobku nebo zastavování vřetena.

Kombinované vrtání

Kompletní otvor v jedné pracovní operaci, včetně sražené hrany na obou stranách otvoru, bez otáčení obrobku a bez výměny nástroje.

Individuální řešení se speciálními nástroji

Individuální řešení se speciálními nástroji

Všechny inovace HEULE Werkzeug AG jsou zacíleny na hledání řešení a ekonomické výhody pro zákazníka. Nabízíme obráběcí nástroje a řešení pro následující oblasti použití: