COFA – univerzální odhrotovací nástroj

Rovnoměrné oboustranné odhrotování rovných i nerovných hran otvorů v jednom pracovním kroku pomocí univerzálního odhrotovacího nástroje COFA.

Tool Selector

Celosvětově první a doposud nepřekonaný odhrotovací nástroj k začišťování otvorů v jednom pracovním kroku. Opracování otvoru tedy probíhá rovnoměrně v obou směrech v rámci jedné pracovní operace. COFA rádiusově odstraní otřepy z rovných i nerovných hran otvorů, bez nutnosti otáčet obrobek nebo zastavovat vřeteno. Hodí se proto rovněž jako odhrotovací nástroj pro příčné otvory. COFA pracuje bezpečně při CNC provozu i ručním použití a zajišťuje vysokou ekonomičnost a spolehlivost.

Výhody a speciální vlastnosti

  • Standardní sortiment COFA pro Ø otvoru 2.0 mm až 26.0 mm. Průměry otvorů >26.0 mm lze odhrotovat pomocí kazetového řešení.
  • Vyměnitelné nože ze slinutého karbidu jsou opatřeny povlaky v závislosti na materiálu.

  • Rádiusové rovnoměrné odhrotování nerovných i rovných hran otvorů

  • Diferencované odhrotovací průměry umožňují různé délky nožů u typů nástrojů C6 až C12.

  • Obrábění hrany otvoru bez vzniku sekundární ostřiny

  • Díky kazetovému řešení lze proces odhrotování integrovat do stávajícího nástroje zákazníka. Tato kombinace výrazně zkracuje dobu cyklu.
  • Centrické usazování šroubů usnadňuje série nástrojů optimalizovaná pro odhrotování závitových otvorů

Princip fungování

Nůž COFA s pružinou je uložen v základním tělese nástroje s rozpěrným kolíkem (COFA C2 až 5M) nebo držákem nože (COFA C6 až C12). Břit proto může kopírovat nerovnou hranu otvoru. S postupným vnikáním nástroje do otvoru se nůž zasouvá do základního tělesa. Výsledkem je rádiusové rovnoměrné odhrotování hrany otvoru.

1 - Základní těleso
2 - Ohýbací pružina
3 - Držák nože
4 - Nůž COFA, typ C6–C12
5 - Řezná hrana pro dopředný směr řezání
6 - Řezná hrana pro zpětný směr řezání

Pracovní postup

Popis nástroje

Řada nástrojů COFA sestává ze tří typových skupin. Jsou to COFA C2 a C3, ve středovém segmentu COFA 4M a 5M a v horním segmentu novinka COFA New Generation C6, C8 a C12.

Koncepce se liší v závislosti na rozměrech. Zatímco u COFA C2/C3 a 4M/5M tvoří nůž a držák jednu jednotku, která je v základním tělese držena upínacím kolíkem, u COFA C6–C12 mohly být tyto součásti odděleny.

Sortiment

Sortiment zahrnuje nástroje pro použití od průměru otvoru 2.0 mm do průměru otvoru 26.0 mm. Pomocí kazet mohou být odhrotovány libovolně velké průměry otvorů. Odhrotovací tloušťka (rádiusově) činí 0.1 až maximálně 2.25 mm, podle rozměrů otvoru a zvoleného nože. V rámci nástrojové série jsou k dispozici varianty průměrů, které pokrývají rozsah minimálních průměrů otvorů.

Otvor

Max. odhrotovací tloušťka

Nástrojová série

Ø 2.0 – Ø 3.1 mm 0.10 mm C2
Ø 3.0 – Ø 4.1 mm 0.15 mm C3
Ø 4.0 – Ø 5.0 mm 0.25 mm COFA 4M
Ø 5.0 – Ø 6.0 mm 0.35 mm COFA 5M
Ø 6.0 – Ø 8.4 mm 0.70 mm C6
from Ø 10.0 mm 0.70 mm C6 Kazeta
Ø 8.0 – Ø 12.4 mm 0.90 mm C8
from Ø 14.0 mm 0.90 mm C8 Kazeta
Ø 12.0 – 26.0 mm 1.40 mm C12
from Ø 20.0 mm 1.40 mm C12 Kazeta

Produktová dokumentace COFA