COFA-X – odhrotování příčných otvorů v poměru 1 : 1

Mechanický nástroj pro odstraňování ostřin z příčných otvorů do poměru 1:1.

Křížové otvory s téměř identickými průměry vykazují velmi velká převýšení. COFA-X nyní představuje technologii, která umožňuje úplné mechanické odhrotování tohoto druhu průniku. Při hledání řešení pro tuto výzvu společnost HEULE znovu prokázala svoji kompetenci. Využíváme aktuální dovednosti strojů a kombinujeme je s novým nástrojem, systémem COFA-X. Definovaný proces řezání s nožem ze slinutého karbidu zajišťuje kompletní začištění hrany, která je takto zbavena ostřin.

Výchozí situace

 • Křížící se otvory, až do poměru hlavního otvoru vůči příčnému 1:1

 • Zanořené otvory s přesazením os.

 • Otvory s rušivými konturami, které nepřímo stíní odhrotované hraně otvoru.

Princip funkce

Funkce nástroje
COFA-X je prvním a dosud jedinečným nástrojovým systémem, který odstraňuje ostřiny z vnitřních nerovných hran otvorů v aplikacích s velkým průnikem. Umožňuje přitom spolehlivé použití v NC provozu. Jednoduchý, mechanicky řízený princip funkce výrazně zvyšuje procesní bezpečnost z hlediska odhrotování a současně snižuje vaše procesní náklady.

Rozsah použití COFA-X začíná od průměru otvoru 5,0 mm. Nástroje COFA-X jsou specificky dimenzovány pro každý případ použití. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutný podrobný popis aplikace. Jedním nástrojem je opracováván jeden průměr. Nástroje COFA-X obrábějí hrany otvorů, aniž by vytvářely sekundární ostřinu.

Pro spolehlivé NC obrobení jsou rovněž relevantní strojní požadavky. Nástroj musí do otvoru zajíždět excentricky (obrázek 2).

Funkce nože
Nože mají speciální geometrie dimenzované buď pouze pro dopředné, nebo pouze pro zpětné opracování, a jsou vždy předepnuty pružinou. Poloha nože se liší podle směru obrábění.

Konstrukce nástroje

COFA-X má ve srovnání se standardním systémem COFA předepnutý nůž a základní těleso je volné. Toto uvolnění tělesa je nutné pro výstředné zajíždění do otvoru, protože nůž se kvůli předepnutí nemůže v jednom směru sklápět.

Nástroj samotný se vyznačuje jednoduchou konstrukcí. Vyměnitelná pružina je v základním tělese zajištěna dvěma rozpěrnými kolíky, které ji chrání proti ztrátě. Zasahuje do nože a po odstranění ostřiny jej uvede zpět do výchozí polohy.

Vícenásobné využití nože a pružiny v rámci série je možné. Pouze základní těleso musí být zvoleno podle průměru otvoru.

Co dál?

Máte problém s odhrotováním, který byste s námi chtěli vyřešit?

Dobré řešení začíná jasným popisem aplikace. Vaše potřeby a očekávání ohledně nástroje definujte co nejpřesněji. Důležité jsou skutečně všechny informace:

 • Popis aktuálního procesu odhrotování

 • Podrobnosti o otvorech – podrobnosti o aplikaci

 • Popis prostředí: stroj, upnutí, přípravek, prostorové podmínky

 • Počet odhrotovaných otvorů

 • Doby cyklů? Stávající řešení? Stávající doba (skutečná/požadovaná)?

 • Jakou funkci má plnit odhrotovací pracoviště?

 • Popis požadovaného výsledku odhrotování / definice cíle

 • Na co je při novém procesu odhrotování třeba dávat pozor?

Dokumentace

60 Years Heule