Zahlubovací nástroje HEULE

Všechny zahlubovací nástroje od firmy HEULE Werkzeug AG pro oboustranné obrábění otvorů jsou vyvíjeny se zaměřením na ekonomický přínos pro zákazníka a spolehlivé fungování. Nabízíme standardní zahlubovací nástroje a zakázková řešení podle specifikací zákazníka pro následující oblasti použití:

Individuální řešení se speciálními nástroji

Individuální řešení se speciálními nástroji

Všechny inovace HEULE Werkzeug AG jsou zacíleny na hledání řešení a ekonomické výhody pro zákazníka. Nabízíme obráběcí nástroje a řešení pro následující oblasti použití:

60 Years Heule