SOLO – nezávislý nástroj pro tvarové a rovinné zahlubování

Dopředné i zpětné tvarové a rovinné zahlubování v jedné pracovní operaci nezávisle na stroji.

Pro vytváření tvarových i rovinných zahloubení, obousměrně v jedné pracovní operaci, bez otáčení obrobku. Rychlé použití bez momentové vzpěry a přizpůsobení stroje. Ručně vyměnitelný břit vyjíždí a zajíždí radiálně působením odstředivé síly v závislosti na otáčkách. SOLO se vyznačuje snadným použitím a vysokou spolehlivostí.

Výhody a speciální vlastnosti

  • Automatické obousměrné nebo pouze zpětné rovinné a tvarové zahlubování bez otáčení obrobku (ze stejné strany, ze které bylo vrtáno)
  • Maximální spolehlivost a výkon díky optimálnímu dimenzování na specifickou aplikaci zákazníka
  • Mimořádně robustní nástrojový systém, který bez problémů zvládne obrábění měkkých i nesnadno obrobitelných materiálů, a to i se silně přerušovaným řezem
  • Ručně vyměnitelné nože ze slinutého karbidu s geometriemi řezu a povlaky specifickými pro daný materiál
  • Okamžité použití na jakémkoli řízeném stroji, bez momentové vzpěry nebo dalšího napojení stroje

Pracovní postup

K zahlubování dochází ze stejné strany jako při předcházejícím vrtání. V řídicí jednotce utěsněné proti nečistotám a chladivu jsou umístěna dvě odstředivá závaží. Při zastavení vřetena se odstředivá závaží nacházejí uprostřed. Po zapnutí vřetena na aktivační otáčky se budou odstředivá závaží pohybovat směrem ven až k dorazu. Při zastavení vřetena zatáhnou vratné pružiny odstředivá závaží zpět do výchozí polohy. Převodovka tento radiální pohyb přemění na rotační a přenese jej na ovládací kyvnou kulisu. Excentricky umístěný čep v ovládací kyvné kulise zasahuje do drážky na noži. Jakmile se ovládací kyvná kulisa otočí, odpružený nůž, který je pohyblivě uložen v nožovém pouzdru, radiálně zajede, respektive vyjede. K vyjetí a zajetí nože při aktivačních otáčkách, respektive zastavení vřetena, dochází rychle a bez zpoždění. Pevné polohy pro zajetí a vyjetí nože jsou předem definovány a nelze je změnit vnějším působením síly na nůž. Nožem lze z obou pevných poloh pohnout pouze aktivačními otáčkami nebo zastavením vřetena.

Popis nástroje

  1. Řídicí jednotka
  2. Stopka
  3. Těleso nože
  4. Kyvná kulisa
  5. Nůž

Sortiment

Řídicí jednotka SOLO je na skladě k dispozici ve dvou variantách. SOLO pro obrábění materiálů s vysokými rychlostmi řezu. SOLO2 pro obrábění materiálů s nízkými rychlostmi řezu.

Nožové pouzdro, ovládací kyvná kulisa a nůž jsou dimenzovány specificky podle dané aplikace.

CriteriaSOLOSOLO2
Position of blade spindle stop Retracted Extended
Retract speed Spindle stop 1900 rpm
Extend speed 1900 rpm Spindle stop
Machining speed > 1900 rpm 0 – 1500 rpm

Produktová dokumentace SOLO

60 Years Heule