Odhrotování mazacích otvorů

S programem X-BORES otevírá společnost HEULE nové možnosti v oblastech použití, jež byly dlouho nedosažitelné. Se systémem CBD vyvinula firma HEULE nový funkční a účinný koncept.  Průniky otvorů s malým poměrem hlavního a příčného otvoru a plochým úhlem sklonu lze takto zbavit ostřin v definovaném procesu řezání kompletním začištěním hran. Tým pro výzkum a vývoj v úzké spolupráci se zákazníkem testuje proveditelnost a vyvíjí nástroj přizpůsobený konkrétní aplikaci.

Výchozí situace

Výzva

 • Klasický mazací otvor s průměrem 5,0 až 10,0 mm

 • Mazací otvory s velmi komplexními průniky, jako např. u ozubení nebo stupňů

 • Křížící se otvory s velmi plochými úhly vnikání

Možné řešení

Nástroj pro příčné otvory

CBD (Cross Bore Deburring Tool) je výsledkem našeho vývoje řešení pro odhrotování mazacích otvorů. Nástroj zajíždí skrz příčný otvor a s maximální spolehlivostí opracuje místo průniku otvorů.

Co dál?

Máte problém s odhrotováním, který byste s námi chtěli vyřešit?

Dobré řešení začíná jasným popisem aplikace. Vaše potřeby a očekávání ohledně nástroje definujte co nejpřesněji. Důležité jsou skutečně všechny informace:

 • Popis aktuálního procesu odhrotování
 • Podrobnosti o otvorech – podrobnosti o aplikaci
 • Popis prostředí: stroj, upnutí, přípravek, prostorové podmínky
 • Počet odhrotovaných otvorů
 • Doby cyklů? Stávající řešení? Stávající doba (skutečná/požadovaná)?
 • Jakou funkci má plnit odhrotovací pracoviště?
 • Popis požadovaného výsledku odhrotování / definice cíle
 • Na co je při novém procesu odhrotování bezpodmínečně třeba dát pozor?

Dokumentace